Etikettarkiv: hållbart samhälle

Antibiotikaresistens och boskap

Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har vi som grundregl att antibiotika endast skall används när det finns en specifik orsak till att använda det, vilket minskar problemet lokalt. Problemet med överanvändningen av antibiotika är att man på det viset ökar mängden antibiotika i miljön och därmed risken för att bakterier skall utveckla antibiotikaresistensa.
Fortsätt läsa Antibiotikaresistens och boskap

Skölj inte dammtrasan!

Sköljer du dammtrasan? Gör inte det!

I dagens hem finns det ganska mycket kemikalier, och många av dem är miljöskadliga. Exempel på detta är flamskydsmedel i plast och elektronik, men även t.ex. mjukgörare i plastgolv. De här ämnena läcker hela tiden ut, och en stor del av det som kommer ut fastnar i dammet. Om du torkar damm med en våt trasa och sedan sköljer den under kranen kommer både dammet och kemikalierna ut i avloppet, och reningsverken har svårt att ta hand om dessa. Fortsätt läsa Skölj inte dammtrasan!

Antalet arter på jorden och biodiversitet

I ett par år sedan kom det an artikel i tidskiften PLoS Biology där författarna använde en ny metod för att försöka uppskatta det totala antalet eukaryota arter på jorden. I samband med det skrevs det en kortare ”primer” med titeln ”Why Worry about How Many Species and Their Loss” som tog upp just det här med antalet arter och biodiversitet Den är på engelska, men är faktiskt inte särskilt svårtillgänglig, så ta gärna en titt på den.
Fortsätt läsa Antalet arter på jorden och biodiversitet

Återvinning, rena stenåldern

Varför slänger vi plast, papper, glas och metall i återvinningen? Delvis på grund av att vi bryr oss om mijön, men delvis för att det helt enkelt sparar på resurser, tid och pengar. Om man gör nytt papper av gamla kartonger och tidningar behöver man inte använda nya träd och om man återanvänder aluminium sparar man 95% av energin. Men på stenåldern, då fanns det väl ingen som behövde spara på miljön eller energi?

Faktum är att det redan då fanns resurser som var tog tid och ansträngning att komma över. Flinta transporterades från södra Svergie ända till norrland, Då var det självklart att man inte slängde bort ett flintverktyg bara för att det var skadat: råmaterialet kunde återanvändas, som verktyg, pilspetsar, osv även om yxan som ursprungligen tillverkades av flintan var förstörd. Och benen från älgen kunde knäckas för att komma åt märgen, och bitarna kunde sedan användas för att tillverka olika verktyg (t.ex. nålar, sylar eller pilspetsar).

Solceller: miljö eller ekonomi?

Varför installera solceller? För att rädda klimatet genom att producera förnyelsebar el, eller för att tjäna pengar? Forskare på KTH har kommit på nya sätt att få folk att installera solceller. Aeguemntet här är inte ”rädda miljön”, utan ”spara pengar”. Varför? Om man kan visa att det lönar sig att installera solceller borde många fler insatallera solceller. Tänket de försöker sälja in är ”betala av solcellerna i tio år, sedan har du gratis el i 15 år”.

Källa: Green Leap, KTH

Havsuttrar: en nyckelart som påverkar hela ekosystemet

I många ekosystem finns det nyckearter, det vill säga arter som påverkar många olika arter i ekosystemet. Ett bra exempel på detta är havuttrar. Du har säkert sett dem på bild:

Källa: Wikipedia

Du har säkert också hört talas om övergödning, t.ex. när gödningsämnen från jordbruk rinner ned i en älv som sedan rinner ut i havet. I Califrnen finns det en flod som rinner ut i ett sund. Eftersom mängden gödningämnen som rinner ut ökat drastist de senaste 100 åren borde sunded vara en enda övergödd gröt av alger. Men inte. Forskare frågde sig varför, och svaret viade sig vara havsuttrar. Under en lång period var dessa sällsynta (de jagades hårt för sin fina päls), och under den tiden var sundet hårt drabbat av övergödning och medföljande algblomningar. När havsuttrarna återvände ändrades bilden, och nu vet man varför.

En havsutter äter stora mängder skaldjur, i Ellkhors Slough specialiserade se sig på krabbor (upp emot 400000 per år i Elkhorn Slough). Krabbor i sin tur lever till stor del av sniglar och tånglöss. Dessa i sin tur lever på alger. Alltså, genom att havuttrarna håller krabborna i schack ökade antalet sniglar och tångräkor, och därmed kunde inte algerna ta över.

Läs mer.