Film om jordens befolkning

En kort film som visar hur människan lyckats sprida sig från vårt ursprung i Afrika tills vi lever på i princip hela jordens yta. Vi har på bara 200 tusen år ökat i antal tills vi idag är ca 7,5 miljarder, med den största...

Leder iPhones till att folk skiljer sig i Alaska?

Titta på grafen ovan. De båda linjerna har en mycket hög korrelation (alltså att de följer varandra mycket väl). Kan vi av det dra slutsatsen att iPhones orsakar skilsmässor i Alaska? Kanske det blir så många gräl om iPhone vs...

Vad är autofagi (och varför är det viktigt)?

Som du kanske har sett fick Yoshinori Ohsumi Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sitt arbete med autofag. Vad innebär det? Källa Kort kan man säga att det är cellens sätt att städa bort både gamla skadade delar och främmande inkräktare. Inne...

Bara skit? Vad är fekaltransplantationer egentligen?

Vad finns i din avföring? De flesta vill kanske egentligen inte veta, men att veta detta verkar kunna vara avgörande för möjligheten att bota vissa sjukdomar, som t.ex. Crohns sjukdom, infektioner med Clostridium difficile, multipel skleros och insulinresistans. Vad är en fekaltransplantation? I grunden är...

Varierar isotopsammansättningen?

Du har kanske lärt dig att hos de flesta grundämnen finns det flera naturligt förekommande isotoper (det finns 26 st monoisotopiska grundämnen, där det bara finns en naturligft förekommande isotop). Och att dessa alltid förekommer i samma andelar, vilket kan ses på den atommassa som visas i t.ex. periodiska...

Valar, havstulpaner och isotoper, eller hur man kan studera valars rörelsemönster med hjälp av deras fripassagerare

Hur spårar man en vals förflyttningar? För valar med tänder finns det ett finurligt sätt: genom att studera syre-isotoperna i deras tänder kan man avgöra i vilka regioner den har vistats, och när. Beroende på temperatur och avstånd till polerna varierar halten syre-18 i världshaven. Den här...

FN förklarar att antibiotikaresistens är ett globalt hot

Den 21 september möttes FNs generlförsamling för att diskutera antibiotikaresitens. Där, och på en konferens för forskare som CDC annordnade samtidigt i Atlanta, presenterades några viktiga saker. Alla är medvetna om problemet, och vill göra något åt det. Hoppfullt var att alla var överens om problemets vikt,...

Skallerormarnas förlorade gifter

När forskarna började studera generna bakom skallerormarnas gift hittade de något udda: deras förfäder hade ämnen i sina gifter som helt saknades i moderna skalleromar. Vi börjar med gifterna. De flesta gifter som t.ex. ormar använder är enzymer, enzymer som med all sannolikhet ursprungligen använts t.ex. i matspjälkningen, men...

En enda utvandring från Afrika?

Hur många gånger utvandrade människan från Afrika? Det slutgiltiga svaret finns kanske inte, men nu finns det tre olika genetiska studier som tyder på att det var en utvandring för 50-72 tusen år sedan. I samband med dessa utvandringar korade sig de tidiga människorna med Neandertalmänniskan, och grunden till...

Människan massutrotning drabbar även fisk

Du har säkert läst om hur dinosaurierna utrotades av en asteroid för ca 66 miljoner år sedan. Då träffade en stor meteorit (uppskattningsvis ca 10 k i diameter) jorden (utanför Yucatan-halvön), vilket ledde till att de flesta dinosaurierna dog ut. Den massutrotningen var på intet sätt den...


Läs äldre inlägg i bloggarkivet.