Alla inlägg av Pär Leijonhufvud

Antibiotikaresistens och boskap

Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har vi som grundregl att antibiotika endast skall används när det finns en specifik orsak till att använda det, vilket minskar problemet lokalt. Problemet med överanvändningen av antibiotika är att man på det viset ökar mängden antibiotika i miljön och därmed risken för att bakterier skall utveckla antibiotikaresistensa.
Fortsätt läsa Antibiotikaresistens och boskap

Hur antecknar du, egentligen?

De flesta elever och studenter antecknar i någon mån på lektioner och föreläsningar, många antecknar även när de läser något för sin utbildning. Men hur antecknar man, för att lättast komma ihåg och förstå? Gör det verkligen någon skillnad hur man antecknar? Eller ens om man antecknar? Om du vill få höga betyg är det viktigt att du har en bra studieteknik, och anteckningar är en viktig del av din studieteknik.

Givetvis finns det en del forskning på detta, och den överväldigande majoriteten pekar på två saker:

  1. Om man antecknar, helst med med papper och penna, minns man bättre.
  2. Det gör skillnad hur man antecknar

Fortsätt läsa Hur antecknar du, egentligen?

Minnet: glöm inte bort att komma ihåg!

Hur kommer du ihåg saker? Vilka knep finns det för att minnas bättre? Vilka knep använder du, och vilka skulle du ha nytta av?

Att minnas saker har en lång historia. Före skrivkonsten var utbredd — och penna och papper var billigt nog för att alla skulle kunna använda det — var det enda sättet att bevara information att lära sig den utantill. En författare beskrev till och med det så att det var enklare att bara lära sig saker utantill istället för att hela tiden behöva slå upp det i böcker. Och fortfarande i Googles och Internets tidsålder så har man behov av att lära sig saker utantill, vare sig det är pinkoder, lösenord, ordningen på de Baltiska staterna eller engelska glosor..
Fortsätt läsa Minnet: glöm inte bort att komma ihåg!

Antibiotikaresistens–det finns hopp

År 1928 upptäckte Alexander Fleming penicilliet, 1941 började det användas på människor, och i mitten på 1960-talet rapporterades den första resistenta bakterien i en patient. Detta var inget oväntat, man hade redan på 1940-talet visat att man kunde odla fram resistenta bakterier i laboratorium. För att förstå varför måste vi betänka att evolutionen är mycket, mycket finurligare än vi är (den så kallade Orgels andra regel). Många organismer har utvecklat antibiotika eller antibiotika-liknande ämnen, oftast som ett skydd mot konkurrens: på samma sätt som medlemmar i Hells Angels mördar medlemmar i Bandidos för att slippa konkurrens kan en bakterie döda andra bakterier för att bli ensam kvar. Och på samma sätt som bakterier och svampar utvecklat olika former av antibiotika så har bakterier utvecklat förmågan att tåla antibiotika. Fortsätt läsa Antibiotikaresistens–det finns hopp

Plugga enklare med Anki

Vem är Anki, och varför är hon en så bra studiekamrat? Nja, just i det här fallet är Anki ett datorprogram, som finns gratis för bl.a. PC, Linux och Androider, som gratis webb-tjänst (och som betaltjänst till iPhone, men ni kan använda web-versionen från en iPhone). Vad är det som gör Anki till ett så användbart verktyg för att studera? Skälet är att det är två delar i det mesta du lär dig: fakta och resonemang/problemlösning. Och ofta är fakta något du måste behärska för att kunna klara av resonemangen (tänk dig att resonera om franska revolutionen utan att veta något om när, var, vem eller vad…). Fortsätt läsa Plugga enklare med Anki

Är 1+1=1?

Vad händer egentligen här? Är 1+1 faktiskt 1?

a=b Vi sätter a=b
a2=ab Multiplicera båda leden med a
a2-b2=ab-b2 Subtrahera b2 från båda leden
(a+b)(a-b)=ab-b2 Dela upp vänster led enligt konjugatregeln
(a+b)(a-b)=b(a-b) Bryt ut b från höger led
(a+b)(a-b)/(a-b)=b(a-b)/(a-b) Dividera båda leden med (a-b)
a+b=b Snygga till det
a+a=a a=b ger att a+b=2a, och b=a
1+1=1 Sätt a=1

Så, då har vi bevisat att 1+1=1? Nej, som tur är har vi inte det. Titta på steget där vi dividerar båda leden med (a-b)? Hur stort är egentligen (a-b)? Just det, om a=b är a-b=0, och vi kan inte dividera med 0.

Varför: en fråga med konsekvenser

Vad händer när man frågar? Läs sidan som citatet är från, innan du läser vidare. Börja från början och läs tills du inte förstår kemin längre.

DAD: Why do the molecules have a hydrophilic head and a hydrophobic tail?
SARAH: Yes.
DAD: Because the C-O bonds in the head are highly polar, and the C-H bonds in the tail are effectively non-polar.
SARAH: Why?

Källa: A DIALOGUE WITH SARAH, AGED 3: IN WHICH IT IS SHOWN THAT IF YOUR DAD IS A CHEMISTRY PROFESSOR, ASKING “WHY” CAN BE DANGEROUS

Fortsätt läsa Varför: en fråga med konsekvenser

Studieteknik — plugga mindre och få bättre resultat

Hur gör du när du pluggar? Har du en strategi för dina studier? Om svaret på den andra frågan är nej så kan du definitivt nå bättre resultat, men även den bästa strategin kan bli bättre. Det finns några olika system som brukar rekommenderas, det här är det som jag dels hade mycket nytta av när jag själv var student, och dels sett ge bra resultat hos mina elever.

Strategiskt pluggande.

Jag brukar dela upp mina studier i tre-fyra delar, där den sista kommer in veckan före ett prov.

  1. Före lektionen.
  2. Under lektionen
  3. Samma dygn
  4. Innan provet

Fortsätt läsa Studieteknik — plugga mindre och få bättre resultat

Maillardreaktionen — varför stekt och grillat är så gott

En grillad hamburgare. Rostat bröd. Skorpan på ett bröd. Stekt lök. Pommes frites. Vad har dessa gemensamt? Svaret finner du i kemin, i maillard-reaktionen. Den sker mellan aminosyror och vissa sockerarter (de reducerance sockerarterna som t.ex. glukos, men inte det vanliga strösockrets sukros). Samma ämnen som ger den bruna ytan ger också den fina smaken. Fortsätt läsa Maillardreaktionen — varför stekt och grillat är så gott